Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Folktinget samlas till session!

Sessionen ordnas lördagen den 7 maj. Det ordnas även ett seminarium på fredagen den 6 maj för folktingsledamöter och inbjudna gäster. Seminariet har rubriken nordiskt samarbete kring fredsarbete och konfliktlösning och huvudtalare är utrikesminister Pekka Haavisto. Sessionen ordnas i Riksdagens Lilla parlament och är den första fysiska sessionen sedan 2019.
27.04.2022 kl. 15:12

Ge ditt barn en gåva, nu i ny tappning

Folktinget, Folkhälsan och Sydkusten har samarbetat för att förnya broschyren Ge ditt barn en gåva – Anna lapsellesi lahja. Broschyren har regelbundet getts ut sedan 1970-talet av Folktinget som huvudman.
26.04.2022 kl. 11:36

Folktinget vuodju sámeáššiide podcasta nubbi ráiddus

Folktinget almmostahttá odne čuovvovaš osiid podcastas Finlands nästmesta språk. Dán háve temán leat sámit ja gažaldagat sámeálbmoga identitehtas ja kultuvrras. Ráiddus leat guhtta oasi. Girječálli ja servodatberosteaddji Alfred Backa ságastallá iešguđetge temáid birra aktivista ja čálli Petra Laitiin.
14.04.2022 kl. 11:40
Article

I år ordnas festen i Jakobstad och på Yle Fem.

Klicka här för mera information!

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program