Svenska dagen 2021 firas i Mariehamn 

Fest arrangeras också i Karleby

Är du gäst på festen på Alandica i Mariehamn är det viktigt att du kommer i god tid, dörrarna till festsalen stängs kl.17.45 och då ska alla gäster sitta på sin plats! Festen direktsänds på Yle fem, Yle Arenan och på Ålandskanalen.

I år firas Svenska dagens huvudfest i Mariehamn, i Alandica Kultur och Kongress, för att uppmärksamma Ålands 100-årsjubileum. Festen direktsänds i Yle Fem och på Yle Arenan den 6 november med start kl. 18.00. Som arrangör står Folktinget.

Svenska dagen, som ibland kallas finlandssvenskarnas nationaldag, firas för att uppmärksamma svenskan som ett av Finlands två nationalspråk. Dagen firas på olika sätt runt om i landet, i skolor och där folk samlas. Folktinget arrangerar en stor huvudfest och flera mindre lokala tillställningar. Huvudfesten i Mariehamn direktsänds i år för femte gången i Yle Fem och på Yle Arenan i samarbete med Svenska Yle och Parad Media.

Under kvällen serveras fin musik, intressanta samtal och spännande prisutdelningar. För musiken står The Mamas, Ulvens döttrar, Dan Karlström, Tuukka Leppänen, Julia Korkman, Ilon och Erik Sjöholm.

Konferencierer är Sonja Kailassaari och Mårten Svartström. Thomas Lundin är mingelreporter och intervjuar gäster på festen. Dessutom har han rest runt på Åland och träffat operastjärnor, företagare och många andra. Jan Simons leder bandet.

Läs mer om Alandica Kultur & Kongress

Speciellt för i år är specialpriset ”Ålandsambassadör”. Vem som helst får nominera ”en eller flera personer som har ökat kännedomen om Åland och/eller Ålands självstyrelse, eller som har lyft fram det svenska språket, den åländska kulturen eller identiteten.” Nomineringar för priset har tagits emot av allmänheten, efter det utser en jury bestående av lantrådet Veronica Thörnroos, Mark Levengood, Katarina Gäddnäs och André Karring vinnaren som presenteras under festen.

De övriga priserna är Bojan Sonntag-priset (för en insats för att främja det svenska språket),

Årets klimathöjare (till någon som verkar för att klimatet inom det svenskspråkiga i Finland höjs och stärks) och Folktingets samvetspris (till någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året).

Behöver du hjälp med resor eller logi? Ta kontakt med Ålandsresor och nämn Svenska dagen.

I samarbete med:

 

 


 

Svenska dagen förverkligas med understöd av:

 


 


Folktingets Svenska dagen-fest i Karleby 6.11 kl.15

Hjärtligt välkommen att fira Svenska dagen på Folktingets fest i Karleby 
lördagen den 6 november kl. 15.00 i Karlebysalen i stadhuset, Salutorget 5. 

Programmet består av bland andra musik med Philip Järvenpää och en stråkkvartett ur Mellersta Österbottens Kammarorkester. Professor Gustav Björkstrand håller festtalet.

Dessutom utdelas Folktingets förtjänstmedalj.

Du kan boka en plats vid festen genom att klicka på den svarta rutan nedan eller via Luckan i Karleby tfn 050-347 0527 eller epost karleby@luckan.fi.

Anmäl dig till festen i Karleby

Festen i Karleby arrangeras av Folktinget i samarbete med Karleby stad och Luckan i Karleby.Folktinget firade Svenska dagen 2020 på YLE

 

Bild på artister på svenskadagenfesten


Du kan se sändningen genom att klicka här.

Folktinget firade i år svenska dagen på nytt sätt med en två timmar lång direktsändning på Yle Teema& Yle Fem med intressanta samtal, musikunderhållning och prisutdelningar. Det var fjärde gången Folktingets svenskadagenfest syns på Yles kanaler, men den här gången blev konceptet annorlunda, då festen ordnades helt och hållet på distans.

Sonja Kailassaari och Mårten Svartström var programledare för samtalen i studion, Thomas Lundin höll bland annat koll på omröstningen av priset Årets vardagshjälte – coronaåret 2020.

I samband med tv-sändningen uttdelades fyra priser: Folktingets garanters Bojan Sonntag-pris, Folktingets samvetspris, Årets klimathöjare och Årets vardagshjälte coronaåret 2020 (som korades i direktsändning).

Bojan Sonntag-priset
PRISVINNARE: Finlands Svenska Psykoterapiförening rf

Årets klimathöjare
PRISVINNARE: Siri Fagerudd

Folktingets samvetspris
PRISVINNARE: Active Explorers (Icehearts svenska verksamhet)

Årets vardagshjälte coronaåret 2020
PRISVINNARE: Tomi Puikkonen, krögare från Vanda

Bojan Sonntag-priset för en insats för det svenska språket i Finland.

Sjuksköterskan Bojan Sonntag donerade sin kvarlåtenskap till Folktingets garanter. Hon brann för det svenska i Finland, och ville att hennes kvarlåtenskap skulle gå till att stöda åtgärder som främjar det svenska språkets bevarande. 

Jury: Styrelsen för Svenska Finlands folktings garanter r.f.

PRISVINNARE: Finlands Svenska Psykoterapiförening rf.

Prismotivering:  Folktingets garanter vill i år uppmärksamma svenskspråkig psykoterapi och ge den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen större synlighet. Bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är särskilt stor. Därför vill garanterna understryka hur otroligt viktigt det är att varje individs integritet skyddas och att alla som kan få hjälp av psykoterapi ska ha en möjlighet till det, på sitt eget språk. Finlands Svenska Psykoterapiförenings arbete för att garantera tillgängligheten till svenskspråkig psykoterapi i Finland är av stor betydelse.

Finlands Svenska Psykoterapiförening ordnar den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen i samarbete med Helsingfors universitet. Ett stort problem är att psykoterapiutbildningen inte får statlig finansiering. De som utbildar sig till psykoterapeuter betalar ofta utbildningen själva. På grund av kostnaden har långt ifrån alla intresserade en möjlighet att söka till den psykoterapiutbildning som erbjuds.


Årets klimathöjare

Årets klimathöjare är ett pris som ges för en gärning där den finlandssvenska samhörigheten på något sätt görs känd i Finland, på ett vardagligt plan. Det handlar om att uppmärksamma någon som gör att klimatet inom det svenskspråkiga i Finland höjs och stärks.

Jury: Linn Jung, kommunikatör och företagare, Fredrik Lilius, komiker och manusförfattare


PRISVINNARE: Siri Fagerudd, skådespelare och komiker

Siri Fagerudd - för mångsidig glädje på olika plattformar. Skådespelaren och komikern Siri Fagerudd går från klarhet till klarhet - och från plattform till plattform. På Instagram gör hon bland annat succé med sin följetong #bortklipptbondbrud och bjuder på glädjefyllda äventyr tillsammans med sin familj. Under våren gjorde hon även en uppskattad coronadagbok, keeping up with the Fagerudds, på Yle Arenan tillsammans med sin pappa Johan. Hon har varit med i flera tv-serier och varit en uppskattad morgonvärd på Yle X3M. Siri Fagerudd har allt vad en riktig klimathöjare behöver: Mångsidighet, intelligens, givmildhet, bjussighet och alltid nära till skratt. Dessutom är hon en god ambassadör för det finlandssvenska i Stockholm.

Folktingets samvetspris

Utmärkelsen tillfaller någon eller något som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året.

Jury: journalisterna Jeanette Björkqvist och Magnus Londén

PRISVINNARE: Active Explorers (Icehearts svenska verksamhet)


Prismotivering:  Active Explorers (Icehearts svenska verksamhet), som drivs av Rasmus Lundén, Peggy Petrell och Rodrigo Sumelius-Valenzuela, har visat prov på engagemang, kreativitet och nytänkande då man på grund av det volymmässigt mindre underlaget barn sökt nya former för hur man kan involvera barnen i en meningsfull fritidsaktivitet. Istället för att fokusera på att bygga idrottslag (så som den finska verksamheten) har Active Explorers utvidgat till en äventyrspedagogik som omfattar allting från sport och utevistelse till kulturella evenemang och allting däremellan. Särskilt beaktansvärt är det att man under corona-undantaget inte lade all verksamhet på is, utan fortsatte med personliga besök hemma hos vartenda barn. Likaså startade man i motsats till mången annan hobby upp verksamheten mot slutet av våren omedelbart då läget tillät det. 

Sedan 2014 har den svenska enheten inom Icehearts – döpt till Active Explorers – arbetat för att nå ut till svensktalande barn, som på olika sätt befinner sig i marginalen eller som riskerar glida dit utan ett etablerat utomstående vuxenstöd. I dag har man två fungerande grupper i huvudstadsregionen och är på väg att starta upp en tredje. Sammanlagt omfattar den redan aktiva verksamheten över 15 barn, både pojkar och flickor. Det är en i siffror mätt än så länge småskalig verksamhet, men ur individnivå talar vi om stora insatser.

Active Explorers handlar om att utomstående är redo att binda sig vid varje enskilt barn under en tolv år lång period, där man utöver socialt stöd erbjuder verksamhet som barnen annars inte skulle ha tillgång till. Man skapar ett sammanhang, en gruppanda och ett socialt nätverk för barnen.

Årets vardagshjälte coronaåret 2020 – omröstning på svenska.yle.fi

Utmärkelsen tillfaller någon som, stort som smått, ställt upp på olika sätt under det här året. Nomineringar på personer togs emot via svenska.yle.fi fram till 18.10 varefter juryn sållade fram fem kandidater. Omröstningen mellan dessa fem sker 30.10-6.11 och vinnaren utses i direktsändning.

Jury: justitieminister Anna-Maja Henriksson, Åbo Akademis studentkårs styrelseordförande Matias Martelin och kocken, krögaren Michael Björklund.

KANDIDATER: Gun-Britt Lyngander, Daniela Strandberg, Tomi Puikkonen, Susanna Isaksson och Sara Alavesa.

PRISVINNARE: Tomi Puikkonen

Svenska dagen-sändningen syns på Yle teema&fem och på Yle Arenan fredagen den 6 november kl.19.50-22. Sändningen gjordes i samarbete med Parad Media och Svenska Yle och med understöd av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.

Folktinget arrangerar inga publikfester på svenska dagen i år.
De planerade festerna i Karleby och Åbo flyttas fram till år 2021.

 


Svenska dagen 2019


Se foton genom att klicka här!

Folktinget firade Svenska dagen och sina 100 år på Svenska Teatern i Helsingfors den 6 november. Det var prisutdelningar och musikprogram av bland andra Solala, Philip Järvenpää, Sandra Långbacka och Lill Lindfors. Kvällens konferencierer är Sonja Kailassaari och Mårten Svartström.

Bojan Sonntag-priset för en insats för det svenska språket tilldelades DuvTeatern
Årets klimathöjare: Maarit Feldt-Ranta
Folktingets samvetspris: Antti Kuronen
Svenska Teaterns Skillnaden-pris utdelades också i samband med Svenska dagen-festen: Mikaela Hasán och Christel Pettersson

Folktingets 100-årsjubileum firades på flera orter under Svenska dagen bland annat på Folktingets fester i Lahtis 5.11, och i Vasa och i Åbo 6.11.

Lahtis 5.11 kl.18 
En fest med språköarna! Program med Krista Siegfrids, FlipFlop, Alfred Backa, ToraBella. Sibeliussalen var fullsatt med 1200 personer på plats. Bussar gick från så gott som alla språköar.

Åbo 6.11 kl.18
Festtal av biskop emeritus Björn Vikström, musik med Bubbeli. Folktingsmedaljer utdelas och servering. .

Vasa 6.11 kl.18
Festtal av ambassadör Mikael Antell, musik med kören Amors pilar, dans och kåseri med Ylva Eklblad. Folktingsmedaljer utdelas och servering. 

Svenska veckan firades med lokala program på flera håll i Finland 4-10.11. Svenska veckans program finns ännu på svenskaveckan.fi.

I samarbete med Folktinget, Hufvudstadsbladet, Svenska Yle, Parad Media och Svenska Teatern med stöd av Svenska kulturfonden.