Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

64848_t.jpg

Utlåtande om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Folktinget har gett ett utlåtande till finansministeriet gällande utkastet till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt till lagar om ändring av vissa lagar som gäller registerförvaltningen.
15.08.2018 kl. 12:23
64819_t.jpg

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

Folktinget har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning.
13.08.2018 kl. 11:20
64820_t.jpg

Vår översättningsbyrå söker vikarie

Har du ett gott sinne för språk och är du dessutom välorganiserad och bra på att hålla i många trådar samtidigt? Vi söker en vikarie för Svenska översättningsbyråns övertranslator under semestrar och arbetsresor.
09.08.2018 kl. 12:43