Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Nationalspråksstrategin uppdateras

Styrgruppen för den nya nationalspråksstrategin har sammanträtt för första gången.
08.04.2021 kl. 11:27

Folktinget och Kommunförbundet skapar nätverk för integrationskoordinatorer i tvåspråkiga kommuner

Folktinget och Kommunförbundet är två organisationer som båda jobbar aktivt med frågor kring integration på svenska, initierade därför idag ett första möte för integrationskoordinatorerna.
31.03.2021 kl. 13:14

Utlåtande gällande den integrationspolitiska redogörelsen

Folktinget har gett ett utlåtande till den integrationspolitiska redogörelsen och hur möjligheten att integreras på svenska beaktats i redogörelsen.
16.03.2021 kl. 09:51