Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Folktinget: Det språkliga syns bättre nu än i tidigare reformförslag

Pressmeddelande som sänts i samband med att Folktinget idag gett sitt utlåtande om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.
25.09.2020 kl. 07:52

Folktingets utlåtande om vårdreformen

Folktinget har idag gett ett utlåtande om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet till social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet.
25.09.2020 kl. 07:46

Vad gör Folktinget?

Se Folktingets nya video som kort sammanfattar vår verksamhet.
21.09.2020 kl. 10:50
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250