Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget vill se att svenskans ställning stärks under nästa regeringsperiod.

Läs mera

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Uppmärksammande om brister i Institutet för hälsa och välfärds svenskspråkiga verksamhet

Folktingets skrivelse till Institutet för hälsa och välfärd: Generaldirektör Markku Tervahauta och avdelningsdirektör Mika Salminen.
10.03.2023 kl. 13:15

Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Folktinget har granskat lagen utgående från svenska språkets perspektiv.
08.02.2023 kl. 13:00

Invandraren ska ha rätt att välja svenska som integrationsspråk

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott om regeringens proposition om främjande av integration.
08.02.2023 kl. 13:00