Vad är Folktinget?

Vi är en organisation där olika politiska partier tillsammans arbetar för att stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska i Finland. Vi jobbar för ett bättre språkklimat, vi vill att alla ska förstå att det är bra att Finland har två nationalspråk, svenska och finska.

Vem jobbar på Folktinget?

Vi har dels nio anställda som jobbar på Folktingets kansli, dels 75 politiker som är ledamöter i Folktinget. De här ledamöterna träffas en gång per år för att diskutera och planera Folktingets verksamhet. Många av dem är också med i mindre grupper som träffas oftare och jobbar med verksamheten.

Vad gör Folktinget?

Vi arbetar för att de svenskspråkiga i Finland ska ha samma rättigheter som de finskspråkiga. Vi är i kontakt med olika myndigheter och organisationer, och kommenterar ärenden som gäller de språkliga rättigheterna. 

Två sätt som vi arbetar på är:

– Utlåtanden. Det betyder att vi säger vad vi tycker om ett ärende, till exempel ett förslag på en ny lag. När vi ger ett utlåtande har vi ofta först blivit kontaktade av en myndighet, som bett att vi kommenterar något. Men vi kan också själv bestämma att vi ska ge ett utlåtande, utan att någon har frågat om det.

– Höranden. Det betyder att vi blir inbjudna till ett möte för att kommentera ett ärende. 

 

Andra saker som vi arbetar med är att ordna evenemang och ge ut publikationer. Målet för evenemangen och publikationerna är att människor ska veta mer om det svenska språket i Finland och ha en positiv inställning till det.

Ett exempel på evenemang som vi ordnar är den stora Svenska dagen-festen den 6 november, som Yle visar i teve. 


Att Folktinget ska finnas och vad vi ska göra står i Finlands lag.

Ta kontakt med oss på Folktinget!

Ta gärna kontakt med oss, vi svarar på frågor som gäller det svenska i Finland. Vi kan också hjälpa dig med att kontakta en myndighet då du inte fått service på svenska! Du kan ringa numret 09-6844 250 eller skicka e-post till adressen folktinget@folktinget.fi.