Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

67346_t.jpg

Skrivelse om språkliga konsekvensbedömningar i lagberedningen

Folktinget har sänt en skrivelse om språkliga konsekvensbedömningar i ministeriernas lagstiftningsarbete till understatssekreterare Timo Lankinen på statsrådets kansli
31.12.2018 kl. 09:30
66980_t.jpg

Information om projekten Språkambassadörerna och MOFI 2.0

Folktingets utbildningsutskott höll sitt sista möte för året den 12 december och hade besök av två utomstående gäster – Jaan Siitonen och Yvonne Nummela.
20.12.2018 kl. 15:19
66793_t.jpg

Kanalsammanslagningen Yle Fem och Yle Teema var tema för Folktingets möte

Folktingets kultur- och medieutskott framförde sin oro över konsekvenserna av sammanslagningen av Yle Fem och Yle Teema för de inbjudna representanterna för Svenska Yle vid utskottets möte den 12 december.
17.12.2018 kl. 11:16