Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

65397_t.jpg

Social- och hälsopolitiska utskottet diskuterade tvåspråkiga landskap

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott hade möte 18.9.2018. På mötet diskuterades bland annat samarbete mellan de tvåspråkiga landskapen.
19.09.2018 kl. 14:42
65398_t.jpg

Utlåtande om patient- och klientlag och barnskyddslag

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den.
17.09.2018 kl. 15:33
64937_t.jpg

Utbildningsutskottet hade möte

Utskottets första möte hölls på Kommunernas hus i Helsingfors den 22 augusti. På mötet diskuterades bland annat framtidens bildningskommun.
23.08.2018 kl. 13:27