Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

http://folktinget.fi/sv/press/utlatanden/article-54795-43544-resolution-fran-folktingets-session
 

Utlåtande om Rundradions verksamhet

Publicerad 10.09.2015 kl. 11:50

Utlåtande om arkivlagsarbetsgruppens promemoria

Publicerad 31.08.2015 kl. 16:00

Utlåtande om revideringen av handikapplagstiftningen

Publicerad 20.08.2015 kl. 14:41

Yttrande om immateriella kulturarvet

Publicerad 14.08.2015 kl. 14:56

Språkskydd

Du kan kontakta oss i frågor som gäller språkliga rättigheter och myndigheternas skyldigheter att uppfylla dem 

Internationellt

Folktinget främjar språkliga rättigheter också internationellt, bl.a. inom Europeiska Unionen.

Vår tid, vårt land

Våga