Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

 

Utlåtande om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Publicerad 19.08.2014 kl. 09:34

Folktinget diskuterade miljöteknik på Finlandsarenan

Publicerad 16.07.2014 kl. 13:34

Utlåtande om lag om klienthandlingar

Publicerad 04.07.2014 kl. 12:02

Utlåtande om socialvårdslag

Publicerad 04.07.2014 kl. 11:57

Språkskydd

Du kan kontakta oss i frågor som gäller språkliga rättigheter och myndigheternas skyldigheter att uppfylla dem 

Internationellt

Folktinget främjar språkliga rättigheter också internationellt, bl.a. inom Europeiska Unionen.

Vår tid, vårt land

Våga