Folktingets jubileumsbok vill ge rum för alla

Under år 2019 firade Folktinget sitt 100-årsjubileum och då fick redaktör Camilla Lindberg tillsammans med fotografen Magnus Lindberg i uppdrag att sammanställa Folktingets verksamhet mellan två pärmar: med fokus på framtiden utan att glömma historien. Boken ” Rum för alla - Folktingets arbete för svenskan i Finland under 100 år” är ingen egentlig historik utan den presenterar Folktingets uppdrag. I boken presenteras dessutom för första gången det som skedde i kulisserna kring den nya språklagstiftningen 2004 och den viktiga nationalspråksstrategin som godkändes av statsrådet 2012.

- När vi bestämde oss för att inte göra en egentlig 100-årshistorik utan en jubileumsbok så valde vi att lyfta fram sådana skeenden som är aktuella just nu eller som haft en stor inverkan på det svenska i Finland. Det har varit speciellt viktigt att lyfta fram nyanlända som vill integrera sig på svenska, säger folktingssekreterare Markus Österlund som lett arbetet med boken.

Boken är indelad i fem olika ämnesområden och flera olika skribenter, bland dem Henrik Lax, Christina Gestrin, Tom Moring, Satu Pessi och Meirion Prys Jones har bidragit till bokens innehåll. Boken lyfter fram lagarbete på hög nivå, språkmedvetna polisstuderande och politiskt aktiva ungdomar men också vikten av god attityd och det arbete Folktinget gör genom projekt som Svenska veckan.

- Utgångspunkten för den här boken har varit att låta människan stå i centrum. Vi har gjort nedslag mitt i människors vardag på orter som till exempel Närpes, Hangö, Uleåborg och Mariehamn. Det har varit ett ärofyllt hedersuppdrag och mycket givande, att genom Folktinget, få ta del av det svenska i Finland på så många olika nivåer, säger bokens redaktör Camilla Lindberg.

 


Boken presenterades på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors tisdagen den 3 mars. Boklanseringen arrangerades i samarbete med Ode och ca 70 personer deltog. På plats intervjuades bokens redaktör Camilla Lindberg, folktingssekreterare Markus Österlund och Henrik Lax, som är en av bokens skribenter. Elna Romberg och Simon Zion framförde Folktingets jubileumslåt Rum för alla.


 

Är du intresserad av boken? Boken är gratis och du kan hämta ditt exemplar från Folktingets kansli eller från Luckans olika verksamhetspunkter i Svenskfinland.

Du kan också vara i kontakt med din orts bibliotek!

 


Camilla Lindberg är redaktör för den nordiska kulturtidskriften Horisont och Finlandsredaktör för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Tidigare har hon arbetat som kulturredaktör på tidningen Västra Nyland. Hon har också gett ur platsbiografierna Röster från Rosala (Schildts förlag, 2007) och Ankarplats Leros – Göran och Christine Schildts grekiska liv (Schildts förlag, 2010) samt reportageboken Raseborg – en stad blir till (Schildts förlag, 2008).


Bokens fotograf Magnus Lindberg är projektledare vid Christine och Göran Schildts stiftelse där han leder restaureringen av Villa Skeppet i Ekenäs som ritats av Alvar Aalto. Han har varit bildredaktör och fotograf för platsbiografierna Röster från Rosala (Schildts förlag, 2007) och Ankarplats Leros – Göran och Christine Schildts grekiska liv (Schildts förlag, 2010) samt reportageboken Raseborg – en stad blir till (Schildts förlag, 2008).