Finlands nästmesta språk
- Folktingets podd med Alfred Backa

I Folktingets podd "Finlands nästmesta språk" tar sig Alfred Backa an problem och möjligheter i Svenskfinland. Tillsammans med experter svarar den här podden på de mest kniviga frågorna kring finlandssvenskarna och det svenska i Finland. Till exempel varför är det så bra att komma som nyanländ till Närpes? Måste poliser kunna prata svenska? Och när ska egentligen Tim Sparv komma hem igen? 

AVSNITT 1: Kanske världens bästa språklag?

Alfred funderar på varför finländare är så laglydiga och vad det innebär att ha en utmärkt språklagsstiftning. Samtidigt diskuteras svenskans framtid och vad Mauno Koivisto tyckte om militärt samarbete med Sverige.

Medverkande är Henrik Lax och Sandra Bergqvist.

AVSNITT 2: “Tvåspråkiga poliser går inte arbetslösa”

Har nöden någon lag? Jo, om du ringer du 112 ska du kunna få hjälp vare sig du vill ha den till Mannerheimintie eller Suumjölksveijin. Men hur fungerar det i praktiken? Och vem ska du klaga till om det inte fungerar? Alfred går till botten med nödcentral, polis och annat livsviktigt.

Medverkande: överkommissarie Kjell Nylund, sakkunnig på Folktinget Johanna Lindholm och biträdande chef för Vasa nödcentral Vasa Kai Paldanius.

AVSNITT 3: Alla borde ha en språkö

Ordet "Språkö" måste vara ett av de mest ensliga men samtidigt hoppingivande vi har i det svenska språket. Ett litet fragment av språk mitt i ett annat språkmassiv. I detta avsnitt besöker vi två av sådana platser, ställen där svenskan hålls igång mot alla odds. Vi får höra hur det andra inhemska mår i Uleåborg samt den inspirerande historien om hur svenskan byggdes upp i Lahtis.

Medverkande: Paula Rossi, professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet och Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis.
 

AVSNITT 4: Men varför flyttar de inte tillbaka?

Varje år förlorar vi en mängd utbildade experter till utlandet, och en del kommer aldrig tillbaka. Kan vi locka tillbaka folk som följt sina drömmar utomlands? Och tjänar vi som finlandssvenskar något på att skeppas ut i världen.

Medverkande: språksociolog Kjell Herberts, diplomingenjör och projektledare för Slussenbron i Stockholm Ida Mann och fotbollsspelare Tim Sparv.

AVSNITT 5:  Till sist lärde vi oss alla att prata svenska

Att vara en del av ett sammanhang är viktigt. Men hur känns det egentligen att integreras på svenska? Alfred Backa talar med Clemence, Luu, Raine och Julen. Alla med olika bakgrund, men med en sak gemensamt: de pratar svenska. Finns det arbetsplatser på svenska? Studieplatser? Kompisar? Och hurdana fördomar möter de som en minoritet i en minoritet?

Medverkande: Cleménce Habiyakare som studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet, Luu Dieu Thuy som är samhälls- och hälsokommunikatör vid Närpes stad, Raine Katajamäki, kommundirektör i Eckerö samt Julen Leandro som studerar till socionom vid Novia i Åbo.