Folktingets 100-årsjubileum år 2019

På Svenska dagens huvudfest på Svenska Teatern i Helsingfors uruppfördes Folktingets 100-årslåt Rum för alla med Elna Romberg och Simon Zion.

Folktinget har funnits och verkat för det svenska i Finland i 100 år. I samband med Folktingets Svenska dagen-fest på Svenska Teatern i Helsingfors släppte man därför en singel för att på ett lite nytt sätt lyfta fram Folktingets jobb för ett bättre och tolerantare språkklimat. Låten heter Rum för alla, samma titel som Folktingets jubileumsbok kommer att ha när den utkommer i början på år 2021.

Jubileumsboken "Rum för alla - Folktingets arbete för svenskan i Finland under 100 år" utkommer i februari 2020.

Folktinget ordnade tre jubileumsseminarier som lyfter upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Seminariet Ett steg vidare. Medier och identitet i Svenskfinland ordnades 19.3 i Helsingfors

Seminariet Utbildning, en färskvara – klarar Svenskfinland utmaningen? ordnades 15.10 i Helsingfors

Seminariet Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en god äldreomsorg? ordnades 19.11 i Åbo

De största festligheterna ordnades i samband med Svenska dagen. 100-årsjubileet kulminerade i en stor Svenska dagen-fest, som ordnades den 6 november i Helsingfors. Festen i Helsingfors sändes direkt på Yle fem och på arenan. Du kan se festen genom att klicka här.

Folktinget ordnade tre regionala Svenska dagen-fester: i Lahtis, Åbo och Vasa. Nytt för 2019 är att vi ordnar en fest på en finskspråkig ort, Lahtis. Folktinget ordnade festen i samarbete med Svenska skolan i Lahtis och några andra aktörer. Platserna var reserverade till sista plats, 1250 personer var närvarande i publiken. Många av dem kom från svenskspråkiga skolor i språköarna. 

Flera evenemang ordnades under konceptet Folktinget i farten, som syftar till att synliggöra Folktinget och att informera om det svenska i Finland. Det handlar om olika evenemang av pop-up-karaktär eller aktiviteter tillsammans med en annan aktör, i både svensk- och finskspråkiga miljöer. Folktinget i farten syntes i Åbo, Mariehamn, Uleåborg och Karleby.

Jubileumssessionen arrangerades i Mariehamn den 3-4 maj.