OM FOLKTINGET

Vårt uppdrag är att bevaka och främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen. Vi är ett samarbetsorgan över de politiska gränserna  och riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Folktinget arbetar för en livskraftig svenska i Finland.

Verksamheten styrs av lagen om Folktinget.