Seminarium: Under samma tak eller i samma rum?

26.01.2018 kl. 14:41
Välkommen på seminarium i Musikhuset i Helsingfors 7.3 kl.12-16 för att diskutera tvåspråkiga skolor och vad det betyder.

Välkommen på en diskussion om tvåspråkiga skolor och vad en tvåspråkig skola kan innebära! Vi tar del av frågan ur forskarperspektiv och via en paneldebatt "Hur befrämja tvåspråkigheten i svenskspråkiga skolor?"

Seminariet kommer att streamas direkt via Folktingets Facebooksida.

PROGRAM

Elin Blomqvist-Valtonen, ordförande för utbildningsutskottet vid Folktinget, öppnar tillfället.

TVÅSPRÅKIGA SKOLOR UR FORSKNINGENS PERSPEKTIV

Fritjof Sahlström, professor i pedagogik, dekanus vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi i Vasa.

Rubrik: Mot bättre vetande: tvåspråkiga skolor i pedagogik och politik.

Mari Bergroth, FD, forskningsledare i pedagogik, Åbo Akademi i Vasa.

Rubrik: Risker och möjligheter med enspråkiga och tvåspråkiga skolor i ett flerspråkigt Finland.

PAUS

Jarmo Lainio, professor i finska, Stockholms universitet

Rubrik: ”Reflektioner från Sverige – vad behöver förändras i undervisningen för att stärka minoritetsspråket finska”

PANELDISKUSSION: Hur befrämja tvåspråkigheten i svenskspråkiga skolor?

I panelen:
Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla, tvåspråkighetsprogram för bildningen
Jouni Piippo, rektor vid Kungsvägens skola i Sibbo
Jari Löf, tandemlärare, Petalax gymnasium
Aino Peltola, studerande vid Helsingfors universitet
 

Som moderator fungerar Anna Bertills.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250