Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget påminner om att välfärdsområdesvalet ordnas söndagen den 23 januari 2022 i hela landet förutom i Helsingfors och på Åland. Valet är oerhört viktigt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen. Därför är vår uppmaning till alla röstberättigade att rösta i valet och att välja en kandidat som lovar  att arbeta för den svenskspråkiga servicen i de kommande välfärdsområdena. 

Se vår valvideo

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Finlands första välfärdsområdesval förrättas söndagen 23 januari 2022. Det är första gången i historien som finländarna ska rösta i ett skilt val om social- och hälsovården. Då väljs de ledamöter som kommer att besluta om hur din vård ser ut i framtiden.

Här kan du läsa om vad valet innebär och varför det är viktigt att rösta!

Article

Näringslivet är en sektor där det nordiska samarbetet har varit framgångsrikt under de senaste två decennierna. I samarbete med Norden i Fokus Finland ordnade Folktinget ett seminarium om Nyttan av svenskan i näringsliv och handel i Norden.

Se sändningen här

Article

I år firades Svenska dagens huvudfest i Mariehamn, i Alandica Kultur och Kongress, för att uppmärksamma Ålands 100-årsjubileum.

Festen finns på Yle Arenan.

Titta på sändningen

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Lansering av Ge ditt barn en gåva

Folktinget, Folkhälsan och Sydkustens landskapsförbund har tagit fram en nyversion av broschyren Ge ditt barn en gåva, som riktar sig till tvåspråkiga familjer. På grund av det förvärrade pandemiläget ordnas inget fysiskt evenemang 2.2 utan planeras istället att ordnas 27.4.
20.12.2021 kl. 10:20

Festtal: Har det svenska språket en framtid i Finland?

Professor Gustav Björkstrand höll festtalet på Folktingets svenskadagenfest i Karleby 6.11. Läs hans tal här.
20.12.2021 kl. 09:13

Svenska översättningsbyrån anställer en övertranslator

Svenska översättningsbyrån Ab är ett bolag som verkar i samarbete med Folktinget. Byrån är specialiserad på att översätta förvaltningstexter från finska till svenska.
17.12.2021 kl. 10:38

Språkberättelsen: Finskspråkiga är nöjdare med polisen än svenskspråkiga

Folktinget konstaterar att statsrådet i dag har handlagt berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen 2021 vid sitt allmänna sammanträde.
09.12.2021 kl. 15:43

Se foton från Folktingets svenskadagenfester

Nu kan du se foton från Folktingets fester i Helsingfors, Karleby och Mariehamn.
08.12.2021 kl. 10:53