Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget påminner om att välfärdsområdesvalet ordnas söndagen den 23 januari 2022 i hela landet förutom i Helsingfors och på Åland. Valet är oerhört viktigt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen. Därför är vår uppmaning till alla röstberättigade att rösta i valet och att välja en kandidat som lovar  att arbeta för den svenskspråkiga servicen i de kommande välfärdsområdena. 

Se vår valvideo

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Finlands första välfärdsområdesval förrättas söndagen 23 januari 2022. Det är första gången i historien som finländarna ska rösta i ett skilt val om social- och hälsovården. Då väljs de ledamöter som kommer att besluta om hur din vård ser ut i framtiden.

Här kan du läsa om vad valet innebär och varför det är viktigt att rösta!

Article

Näringslivet är en sektor där det nordiska samarbetet har varit framgångsrikt under de senaste två decennierna. I samarbete med Norden i Fokus Finland ordnade Folktinget ett seminarium om Nyttan av svenskan i näringsliv och handel i Norden.

Se sändningen här

Article

I år firades Svenska dagens huvudfest i Mariehamn, i Alandica Kultur och Kongress, för att uppmärksamma Ålands 100-årsjubileum.

Festen finns på Yle Arenan.

Titta på sändningen

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Utlåtande om jämställdhet och likabehandling

Folktinget sände ett utlåtande till inrikesministeriet.
30.06.2021 kl. 10:35

Sammandrag av frågor till minister Ohisalo

Folktinget diskuterade med inrikesminister Maria Ohisalo 24.6 om behovet av räddningsmannautbildning på svenska och svenska frågor inom polisväsendet.
24.06.2021 kl. 10:48

Skrivelse till minister Ohisalo

Folktinget har sänt en skrivelse till inrikesminister Maria Ohisalo om behovet av svenska frågor inom polisväsendet.
24.06.2021 kl. 10:40

Här är det nya Folktinget

Folktingets 75 ledamöter för mandatperioden 2021-2025 är nu fastslagna.
23.06.2021 kl. 12:55

Läs Folktingsbrevet

Folktingets nyhetsuppdatering om det nya Folktinget, ordförandes hälsning med mera kan du läsa här.
18.06.2021 kl. 14:36