Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget är starkt framme på årets Suomiareena i Björneborg 27-30.6.2023. Under politikerveckan bjuder Folktinget på två diskussioner och finns på Medborgartorget i Café Svenskfinland.

Läs mera

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Resolution antagen vid Folktingets session

Folktinget samlades till session den 7 maj 2022.
07.05.2022 kl. 15:21

Folktinget har tagit fram en strategi för verksamheten

Under Folktingets session, lördagen den 7 maj, godkändes den första framtidsstrategin någonsin för Folktingets verksamhet. Strategin kommer att styra Folktingets arbete fram till år 2030. Sessionen ordnades i Riksdagens Lilla parlament och är den första fysiska sessionen sedan 2019.
07.05.2022 kl. 10:31

Folktinget samlas till session!

Sessionen ordnas lördagen den 7 maj. Det ordnas även ett seminarium på fredagen den 6 maj för folktingsledamöter och inbjudna gäster. Seminariet har rubriken nordiskt samarbete kring fredsarbete och konfliktlösning och huvudtalare är utrikesminister Pekka Haavisto. Sessionen ordnas i Riksdagens Lilla parlament och är den första fysiska sessionen sedan 2019.
27.04.2022 kl. 15:12