Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Folktinget föreslår att Postis förvaltningsråd vidtar åtgärder för att stärka Postis språkplanering

Folktingets skrivelse till Posti gällande språkplanering och likvärdig service på båda nationalspråken.
30.03.2023 kl. 15:41

Webbinarium: Finns den finlandssvenska boken om 10 år - digitaliseringens utmaningar ur ett minoritetsperspektiv

Tillsammans med inledande talare och en panel diskuterar vi utmaningarna för den finlandssvenska boken ur ett digitaliseringsperspektiv. Webbinariet ordnas som ett samarbete mellan Folktinget och Finlands svenska författareförening.
27.03.2023 kl. 10:37

Uppmärksammande om brister i Institutet för hälsa och välfärds svenskspråkiga verksamhet

Folktingets skrivelse till Institutet för hälsa och välfärd: Generaldirektör Markku Tervahauta och avdelningsdirektör Mika Salminen.
10.03.2023 kl. 13:15
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program