Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Bra gjort-märke till Frukt- och bärodlarnas förbund

Med Bra gjort-stämpeln vill Folktinget visa sin uppskattning för att någon på ett positivt sätt verkar för det svenska i Finland. I första hand ger vi stämpeln till någon som verkar mest på finska.
19.01.2022 kl. 11:22

Utlåtande gällande ändring av hälso- och   sjukvårdslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och   sjukvårdslagen och vissa andra lagar (skärpning av den s.k. vårdgarantin)
21.12.2021 kl. 14:55

Folktingsbrevet 5/2021

Ta del av Folktingets senaste nyhetsuppdatering.
21.12.2021 kl. 14:41
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program