Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget påminner om att välfärdsområdesvalet ordnas söndagen den 23 januari 2022 i hela landet förutom i Helsingfors och på Åland. Valet är oerhört viktigt med tanke på framtiden för den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen. Därför är vår uppmaning till alla röstberättigade att rösta i valet och att välja en kandidat som lovar  att arbeta för den svenskspråkiga servicen i de kommande välfärdsområdena. 

Se vår valvideo

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Finlands första välfärdsområdesval förrättas söndagen 23 januari 2022. Det är första gången i historien som finländarna ska rösta i ett skilt val om social- och hälsovården. Då väljs de ledamöter som kommer att besluta om hur din vård ser ut i framtiden.

Här kan du läsa om vad valet innebär och varför det är viktigt att rösta!

Article

Näringslivet är en sektor där det nordiska samarbetet har varit framgångsrikt under de senaste två decennierna. I samarbete med Norden i Fokus Finland ordnade Folktinget ett seminarium om Nyttan av svenskan i näringsliv och handel i Norden.

Se sändningen här

Article

I år firades Svenska dagens huvudfest i Mariehamn, i Alandica Kultur och Kongress, för att uppmärksamma Ålands 100-årsjubileum.

Festen finns på Yle Arenan.

Titta på sändningen

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Folktinget välkomnar nationalspråksstrategin

Folktinget välkomnar statsrådets principbeslut om nationalspråksstrategin. Den förnyade Nationalspråksstrategin innehåller 62 åtgärder och rekommendationer för att stärka nationalspråkens ställning i Finland. Strategin har som mål att stärka svenskan och finskan i Finland i den omvärld vi lever i idag, där engelskan fått en större synlighet i många finländares, särskilt de ungas, vardag.
02.12.2021 kl. 16:09

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehns tal på Folktingets strategidagar

Ta del av inspirationstalet om Megatrender och Svenskfinland inför Folktingets förtroendevalda i Åbo 20.11.
23.11.2021 kl. 15:48

Nyttan av svenskan inom näringsliv och handel i Norden

Välkommen torsdagen den 2 december kl. 13-15 till Nordisk kulturkontakt Kajsaniemigatan 9, Helsingfors samt online.
16.11.2021 kl. 15:55

De här får förtjänstmedalj

Folktinget delar i år ut 11 förtjänstmedaljer i samband med Svenska dagen. Förtjänstmedaljerna utdelas på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors stadshus på fredag 5.11 kl. 13 och på lördag 6.11 kl. 15 i Karleby stadshus. Karin Erlandsson mottar sin förtjänstmedalj på Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn 6.11 kl.17 i samband med Folktingets tv-sända fest. 
05.11.2021 kl. 13:00

Sakkunnigyttrande över den inre säkerheten

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott gällande statsrådets redogörelse över den inre säkerheten.
29.10.2021 kl. 11:14