Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Utlåtande om en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet

Folktinget har gett ett utlåtande till justitieministeriet om det finns behov av att inrätta en riksomfattande rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet i landet.
29.01.2021 kl. 09:07

Utlåtande om integrationsordlista

Integrationsordlistan svarar mot ett behov att förtydliga de ord och begrepp som man använder vid främjande av integration. Det är av betydelse att alla som jobbar med främjande av integration använder samma begrepp och förstår innebörden av dem.
28.01.2021 kl. 11:31

Ny ordlista ska hjälpa och inspirera ryskspråkig vårdpersonal

Folktingets lilla finsk-svenska ordlista för vårdpersonal Jag är här för dig har fått en rysk-svensk version. Nu publicerar Folkhälsan och Folktinget i samarbete en ny ordlista för ryskspråkig vårdpersonal.
28.01.2021 kl. 10:52