Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Bra gjort Yle!

Folktinget vill säga tack för en tvåspråkig och inkluderande sändning på självständighetsdagen!
07.12.2020 kl. 16:23

Läs Folktingets rekommendation och checklista för social- och hälsovården

Folktingets social- och hälsopolitiska utskott har sammanställt en rekommendation om hur den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter bör beaktas i planeringen och utförandet av digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården. 
23.11.2020 kl. 11:09

Utlåtande om verkställighet av språklagen

Folktinget har gett ett utlåtande gällande ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen.
19.11.2020 kl. 10:35