Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

64427_t.jpg

Utbildningsutskottet träffade Nylander och höll möte.

Utbildningsutskottet höll möte i riksdagen 6.6. Utskottet träffade riksdagsledamot Mikaela Nylander som berättade om aktuella ärenden i riksdagens kulturutskott.
12.06.2018 kl. 16:00
64238_t.jpg

Yttrande om lag om regionutveckling och tillväxttjänster

Folktinget har gett ett yttrande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet gällande förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar som har samband med den.
01.06.2018 kl. 11:32
64058_t.jpg

Utlåtande om gymnasielagen

Folktinget har gett ett utlåtande till kulturutskottet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
21.05.2018 kl. 11:04