Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Glad sommar!

Folktingets kansli är stängt i juli.
30.06.2020 kl. 13:49

Utlåtande om läroplikten

Folktinget har gett ett utlåtande om regeringens proposition med förslag till läropliktslag och till vissa lagar kring den.
16.06.2020 kl. 07:04
Stämpelbild med texten bra gjort, Folktinget tackar och gul anka med röda hjärtan.

Satsningar på det svenska i Finland

Folktinget presenterar stolt sin kampanj Bra gjort, Folktinget tackar!
12.06.2020 kl. 10:49
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250