Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Alma Pöystis tal på Svenska dagen

Alma Pöysti mottog Folktingets förtjänstmedalj på svenska dagen och då höll hon ett tal som nu publiceras. Folktinget kommer att publicera hälsningar på sin webbsida under år 2021.
12.03.2021 kl. 13:04

Sandra Bergqvist: Lyft fram exempel där tvåspråkigheten fungerar!

Folktingets ordförande skriver en hälsning i Folktingsbrevet 1/2021
12.03.2021 kl. 12:47

Insändare: Språkkunskapslagen bör ses över

Folktinget föreslår att stora språkprovet i finska eller svenska erbjuds åt högskolestuderanden som en avgiftsfri, frivillig kurs och som en del av kandidat- eller magisterstudierna.
02.03.2021 kl. 13:50