Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

64848_t.jpg

Utlåtande om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Folktinget har gett ett utlåtande till finansministeriet gällande utkastet till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt till lagar om ändring av vissa lagar som gäller registerförvaltningen.
15.08.2018 kl. 12:23
64819_t.jpg

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

Folktinget har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning.
13.08.2018 kl. 11:20
64801_t.jpg

Utlåtande om valfrihetslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott gällande regeringspropositionen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
24.07.2018 kl. 11:09