Utbildning

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
  • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
  • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn
  • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

  • bevakar utbildningen på svenska i Finland
  • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
  • bereder utlåtanden om lagförslag som är aktuella inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.

Utlåtanden

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

20.03.2018 kl. 13:45

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

15.03.2018 kl. 13:40

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

13.03.2018 kl. 10:06

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

13.03.2018 kl. 08:09

Utlåtande om åklagarmyndigheten

01.12.2017 kl. 11:55

Yttrande om språkförsöket

20.11.2017 kl. 15:27

Utlåtande gällande språkförsöken

17.10.2017 kl. 09:46