Utbildning

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
  • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
  • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn
  • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:

  • bevakar utbildningen på svenska i Finland
  • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
  • bereder utlåtanden om lagförslag som är aktuella inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utbildning är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra det egna språket vidare till följande generationer.

Utlåtanden

Utlåtande om statens närvaro i regionerna

19.02.2021 kl. 09:02

Utlåtande om integrationsordlista

28.01.2021 kl. 11:31

Utlåtande om utbildningspolitiska redogörelsen

22.01.2021 kl. 16:13

Utlåtande om verkställighet av språklagen

19.11.2020 kl. 10:35

Utlåtande om läroplikten

16.11.2020 kl. 13:58

Folktinget kommenterar kvalitetsrekommendation

29.06.2020 kl. 14:27

Utlåtande om mänskliga rättigheter

29.06.2020 kl. 12:12