Social- och hälsopolitiska utskottet hörde Seri-stödcentret om offer för sexuellt våld

03.12.2018 kl. 14:17
Folktingets social- och hälsopolitiska utskott höll möte 30.11.2018 och hörde då representanter från HUS Kvinnoklinikens Seri-stödcenter. Centret erbjuder hjälp och stöd till personer som blivit utsatta för sexuellt våld.

Centrets socialarbetare och sjukhuspräst höll en mycket intressant och belysande presentation. 

Seri-stödcentret har grundats som ett pilotprojekt som en del av Finlands genomförande av den så kallade Istanbulkonventionen. Offer för sexuellt våld kan söka sig till centret utan remiss för att få heltäckande tjänster från ett enda ställe. Bland annat erbjuder centret psykiskt och socialt stöd, rättsmedicinska undersökningar, eventuella läkemedel och vaccineringar, plan för fortsatt vård och information om andra stödtjänster.  

Folktingets session antog i april 2018 en motion om vårdkedjor för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Därför fokuserar utskottet under vintern 2018–2019 på att kartlägga det stöd som finns att få på svenska i olika regioner.

På sitt möte behandlade utskottet också utkastet till verksamhetsplan 2019–2020, aktuella frågor från beredningen av vård- och landskapsreformen samt behovet av översättning av litteratur inom sjukvården.