Synpunkter om svensk service till Europarådets Finlandsrapport

29.01.2019 kl. 14:34
Folktinget gav idag sina sista synpunkter till utrikesministeriets Finlandsrapport om hur ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter tillämpats för bl.a språkliga rättigheter och svensk service.

Utrikesministeriet samlade ihop de sista kommentarerna till Finlandsrapporten som sänds in till Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen på fredagen.

Folktinget kritiserade igen en gång det faktum att de finländska myndigheterna inte konkret redogör för vad som gjorts för t.ex. de språkliga rättigheterna, eller vad som borde göras för att den svenska servicen speciellt på social- och hälsovårdssektorn skulle fungera i praktiken.

- Det här har påtalats gång på gång av Europarådets sakkunnigkommittéer, och Finland är just nu i fokus för Europarådets intresse i de här frågorna, betonade folktingssekreterare Markus Österlund på utrikesministeriets diskussion om rapporten.

- En annan fråga som myndigheterna borde ta tag i är attitydklimatet och den växande hatretoriken och hatbrotten mot både samer och de svenskspråkiga i Finland. Det finns studier som visar på en ökning, men åtgärderna för att stävja hatuttryck med språklig bakgrund lyser med sin frånvaro.