Utlåtanden

Utlåtande om gymnasielagen

21.05.2018 kl. 11:04

Utlåtande om valfrihetslagen

07.05.2018 kl. 13:34

Yttrande om landskapsreformen

04.05.2018 kl. 11:09

Utlåtande om valfrihetslagen

18.04.2018 kl. 13:32

Yttrande om landskaps- och vårdreformen

18.04.2018 kl. 13:22

Yttrande om Åklagarmyndigheten

13.04.2018 kl. 15:13

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

07.04.2018 kl. 15:37

Utlåtande om lag om småbarnspedagogik

20.03.2018 kl. 13:45

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

15.03.2018 kl. 13:40
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250