Beställ Folktingsbrevet! Brevet sänds ca sex gånger per år och innehåller aktuell information om det svenska i Finland och Folktingets verksamhet. Fyll i din epostadress:

* obligatoriskt

Här kan du läsa Folktingsbreven:

Folktingsbrevet 1/2020

Folktingsbrevet 2/2020

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250