FOLKTINGETS GARANTER

Ja, jag vill bli medlem

Medlemskap
Fakturan för medlemsavgiften får skickas:
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Adressförändring

Medlemsavgiften får skickas:
Skriv siffran 4 med bokstäver:
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250