STÖD FOLKTINGETS GARANTER

Svenska Finlands folktings garanter r.f. har, bland annat, stött Folktingets verksamhet ekonomiskt sedan år 1942 och har alltid utgjort en viktig del av finansieringen.

Du är välkommen att bli medlem i Svenska Finlands folktings garanter. Den årliga medlemsavgiften är 15 euro. Ordförande Stefan Svenfors, tfn 050 512 0420, ger mer information.

 

JA, JAG VILL BLI MEDLEM

 

Adressförändring

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250