Folktinget: Lähde ehdokkaaksi ja käytä äänioikeuttasi hyvinvointialuevaaleissa

26.08.2021 klo 10:19
Folktingetin ylimääräisen istunnon päätöslauselma 24.8.2021

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen, ja vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta, sairaanhoidosta ja pelastustoimesta siirtyy siten kunnilta 21 uudelle hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille. Ensimmäiset hyvinvointialuevaalit pidetään 23.1.2022 kaikissa Manner-Suomen kunnissa paitsi Helsingissä, missä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vastaa jatkossakin Helsingin kaupunki. Vaaleissa valitaan jäsenet kunkin hyvinvointialueen aluevaltuustoon, joka käyttää sitten alueen ylintä päätösvaltaa.

Hyvinvointiasiat koskettavat kaikkia, ja kun on hoidon ja huolenpidon tarpeessa, on erityisen tärkeää saada palvelua äidinkielellään. Jotta kahdeksan kaksikielisen hyvinvointialueen ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata ja huolehtia vastedes myös Ahvenanmaan tarpeista, tarvitaan järjestelmällistä työtä ja rakenteita, joissa otetaan huomioon asiakkaan kieli ja henkilökunnan kielitaito. Tähän tarvitaan osaamista ja ymmärrystä myös hyvinvointialueen päättäjiltä.

Folktinget painottaa siksi sen olevan tärkeää, että tuleviin vaaleihin saadaan ruotsinkielisiä ehdokkaita ja että äänioikeutetut käyttävät äänioikeuttaan. Nämä vaalit ovat Suomen kaikkien aikojen ensimmäiset hyvinvointialuevaalit, ja valtuutetut pääsevät näin ollen luomaan perustan niin hyvinvointialueen kuin hyvinvointialueen palveluidenkin toimivuudelle kielen kannalta.