Lehdistötiedote: Uusi Folktinget valitaan huhtikuussa

23.03.2017 klo 13:15

Lehdistötiedote: Uusi Folktinget valitaan huhtikuussa

Uusi 75 edustajan Folktinget valitaan huhtikuussa. Seitsemän puoluetta on ilmoittanut tulevan neljävuotiskauden alla osallistuvansa edustajanpaikkojen jakoon: Kansallinen Kokoomus, Suomen Keskusta, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Vasemmistoliitto. Paikkajako määräytyy kuntavaalituloksen perusteella. Puolueiden ruotsinkielisten ehdokkaiden kuntavaaleissa saama äänimäärä ratkaisee edustajanpaikkojen jakautumisen.

- Ruotsinkielisiä ehdokkaita ovat paitsi äidinkieleltään ruotsinkieliset, myös ne, joilla on ruotsinkielinen titteli tai ammattinimike ehdokaslistojen virallisessa yhdistelmässä ja jotka ovat lisäksi toimineet Suomen ruotsinkielisissä poliittisissa järjestöissä ja edistäneet ruotsin kieltä Suomessa. Näille ehdokkaille kuntavaaleissa annetut äänet lasketaan sitten puolueiden Folktingetin ehdokaslistojen hyväksi. Folktingetin ehdokkaita ei siis voi äänestää suoraan, toteaa Christel Liljeström, paikkajakotoimikunnan puheenjohtaja.

Puolueet ovat laatineet Folktingetin ehdokkaista niin kutsutut pitkät listat vaalipiireittäin siinä järjestyksessä, missä he haluavat ehdokkaat otettavaksi huomioon paikkajaossa.

- Ehdokkaita on yhteensä 273 viidestä vaalipiiristä: Helsinki, Uusimaa, Turunmaa, Vaasa ja muu Suomi. Ahvenanmaalla on seitsemän edustajaa, jotka Ahvenanmaan maakuntapäivien edustajat valitsevat, sanoo Folktingetin apulaispääsihteeri Camilla Grundström.

Folktinget kokoontuu uudella kokoonpanolla 12.–13.5. Hangossa järjestettävään istuntoon. Kooste Folktingetin ehdokkaista on osoitteessa www.folktinget.fi/press.

Folktinget on Suomen ruotsinkielisen väestön yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää ruotsinkielisen väestön oikeuksia. Folktinget toimii poliittisten rajojen yli, ja kaikki eduskuntapuolueet, joilla on ruotsinkielistä toimintaa, osallistuvat työhön. Toimintaa säätelee laki Folktingetistä. Folktingetin tehtävänä on vahvistaa ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa. Se tarkoittaa myös toimimista elävän kaksikielisyyden ja suvaitsevaisen kieli-ilmapiirin puolesta.

Lisätiedot: paikkajakotoimikunnan puheenjohtaja Christel Liljeström, puh. 050 308 2460,

Folktingetin apulaispääsihteeri Camilla Grundström, puh. 040 777 0529