Folktinget bjuder på jazz, debatt och tidsresor under Finlandsarenan

22.06.2015 klo 11:14
Folktinget satsar även i år stort på den svenska helheten Finlandsarenan i Björneborg. Folktinget ordnar för fjärde gången i rad diskussioner och musik på svenska under SuomiAreena-evenemanget. Finlandsarenan koordineras av Folktinget och denna sommar är det ett stort antal organisationer som är med i den svenska helheten, som går av stapeln 14-17 juli 2015. Temat för SuomiAreena är kultur och utbildning och det syns också i årets upplägg av Finlandsarenan.

Fyra diskussioner ingår i Finlandsarenan och den första är Hanaholmens diskussion Pohjoinen on ylöspäin – Mot en gemensam utbildnings- och arbetsmarknad i Norden. I debatten deltar tidigare statsministern Paavo Lipponen, rektorn för handelshögskolan i Umeå Lars Hassel, VD:n för Hanaholmen Gunvor Kronman och kanslichefen för Undervisnings- och kulturministeriet Anita Lehikoinen.

På onsdagen arrangerar Folktinget en diskussion om försvarspolitik: Sverige, Norden eller EU – vilken försvarspolitiska allians har Finland år 2025?. I debatten deltar tidigare försvarsministern, SFP:s ordförande Carl Haglund, riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, specialforskaren Charlotta Collén från Utrikesministeriet och Folktingsordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Torsdagens diskussion Kan vi tala om nordisk välfärd utan att nämna kultur? är ett samarbete mellan Folktinget och Nordiska ministerrådet. I debatten deltar kommunikationsminister Anne Berner, direktör Leif Jakobsson, Svenska kulturfonden, VD Ulrika Holmgaard, Svensk scenkonst i Sverige, direktör Carsten Topholt Larsen, kulturstyrelsen Danmark och chefredaktör Janne Wass, Ny Tid.

Språköarna är i fokus under fredagens diskussion Kan det finnas svenska språköar utan svenska skolor?  I rundabordsdiskussionen som Folktinget ordnar i samarbete med språköskolorna deltar skolornas rektorerna, representanter från Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet samt riksdagsledamöter.

Finlandsarenans paviljong, som tidigare år blivit utnämnd till den bästa på hela SuomiAreena, byggs i år upp som ett hem. I hemmet kommer man att kunna göra en tidsresa genom det svenska i Finland med avstamp i 1700-talet och göra en resa ända in i framtiden. Via tidsresan vill Folktinget öka förståelsen för det tvåspråkiga Finland och motverka historielösheten som råder kring det svenska i Finland.  I paviljongen kommer även antikexpert Bernt Morelius att finnas för att kostnadsfritt värdera publikens objekt.

Tillsammans med Pori Jazz bjuder Folktinget på tre konserter på svenska: barnkonserten En värld full av liv, hip-hop gruppen Movits! samt Sofia Finnilä och Mikael Jakobsson Trio. Alla tre konserter är gratis och öppna för allmänheten.

Programmet finns publicerat på www.finlandsarenan.fi

 

Mera information, kontakta:

Projektkoordinator Johan Pyy, tfn 050-353 3985