Lehdistötiedotteet

Folktinget: Tarvitsemme kielellisesti monimuotoista Eurooppaa!

Kielet ovat aivan keskeisellä sijalla EU:ssa, ja monikielinen Eurooppa on tosiasia. EU:ssa on 24 virallista kieltä. Lisäksi liki 50 miljoonaa EU-kansalaista puhuu yhteensä 60-80:tä alueellista tai vähemmistökieltä. Euroopan kielellistä monimuotoisuutta edistävä NPLD-verkosto (Network to Promote Linguistic Diversity), jonka jäsen Folktinget on, on julkaissut EU-vaalien edellä pamfletin. Julkaisu tuo esiin sen, miten tärkeää on tukea kaikkia Euroopan kieliä ja edistää Euroopan kielellistä monimuotoisuutta.
15.05.2014 klo 12:39

Folktinget kehottaa puhumaan rohkeasti ruotsia

Folktinget julkistaa tänään pop-kappaleen Våga ja siihen kuuluvan musiikkivideon, esiintyjänä rap-artisti Jesse P. Kappale Våga on osa Folktingetin Våga svenska (Rohkeasti ruotsiksi) –kampanjaa, joka käynnistettiin sosiaalisessa mediassa pari viikkoa sitten.
14.05.2014 klo 10:52

Folktinget toivoo asiallista keskustelua

Folktinget kaipaa asiallista keskustelua, kun kansalaisaloite pakollisen ruotsin poistamiseksi tuodaan tänään eduskunnalle. Folktinget korostaa sitä, että keskustelu tulee käydä järkevin perustein, ei huterien väitteiden ja ennakkoluulojen pohjalta.
28.04.2014 klo 13:28

Maistraattiuudistus ei saa huonontaa paikallisia ruotsinkielisiä palveluja

Valtiovarainministeriön suunnitelmissa on vähentää maan maistraattiyksikköjä. Ehdotuksen mukaan niiden määrä vähenisi 41:stä 25 yksikköön. Yksiköistä seitsemän on kaksikielisiä. Folktinget on lähettänyt valtiovarainministeriöön tänään lausunnon ja vastustaa ehdotusta, joka huonontaisi paikallistason ruotsinkielisiä asiakaspalveluja.
14.04.2014 klo 12:47

Folktingetin tukiyhdistys palkitsee Juhani Seppäsen

Svenska Finlands folktings garanter r.f. -yhdistys myöntää tämän vuoden Bojan Sonntag-palkinnon toimittaja, lääkäri Juhani Seppäselle. Palkinnon arvo on 5 000 euroa. Yhdistyksen puheenjohtaja Marcus Rantala luovuttaa palkinnon Folktingetin Ruotsalaisuuden päivän vastaanotolla kaupungintalolla Helsingissä 6.11.2013 klo 13:00.
06.11.2013 klo 13:42

Folktingets förtjänstmedalj i silver till Wideroos och Jern

Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och landskapsdirektör Olav Jern förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i silver.
06.11.2013 klo 06:54

Folktinget järjestää lastenkonsertteja yli 1200 lapselle Ruotsalaisuuden viikolla

Ruotsinkielinen kulttuuritapahtuma Ruotsalaisuuden viikko (Svenska Veckan) järjestetään tänä vuonna kolmannentoista kerran 12 paikkakunnalla ympäri Suomen. Tapahtumat alkavat maanantaina 4.11. ja päättyvät isänpäivän sunnuntaina 10.11. Osallistuvat paikkakunnat ovat tänä vuonna; Pori, Porvoo, Espoo, Helsinki, Kokkola, Kristiinankaupunki, Lahti, Loviisa, Tampere, Oulu, Vantaa ja Turku. Kaikkien paikkakuntien ohjelmat löytyvät osoitteesta www.svenskaveckan.fi
04.11.2013 klo 09:11

Suomenruotsalaiset 2012 - miltä tulevaisuus näyttää?

Folktinget julkaisee nyt kymmenennen kerran suomenruotsalaisia koskevan tilastollisen raportin. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna 1981, ja raportilla on aina ollut suuri kysyntä tutkijoiden, yhteiskuntasuunnittelijoiden, toimittajien, poliitikkojen sekä kunnallisten ja valtiollisten viranomaisten keskuudessa. Raportissa ”Finlandssvenskarna 2012 – en statistisk rapport” esitellään suomenruotsalaisten todellisuutta niiltä osin kuin sitä voidaan valaista tilastojen avulla. Raportin on koonnut professori Fjalar Finnäs.
24.10.2013 klo 11:30

Anna lapsellesi lahja – varhainen kaksikielisyys

Yhä useammat perheet ovat kaksikielisiä, ja kielen valinta päivähoidon ja koulun osalta ei aina ole itsestään selvä. Monet vanhemmat ovat epävarmoja siitä, miten kahden kielen kohtaaminen vaikuttaa lapseen ja mitä vaikutuksia tällä on kielen kehitykseen.
15.07.2013 klo 11:02

Finlandsarenan virkistää väsyneitä ruotsinkielentaitoja

Virkistäydy tänä vuonna ruotsin kielen kielikylpykaapissa! Bongaa Jazzkadulla kielikylpykaappi, nappaa siitä kuva ja osallistu spa-lahjakortin arvontaan!
09.07.2013 klo 09:05

Folktinget moittii ruotsinkielisen kampanja-aineiston puuttumista

Tänään käynnistyy kampanja Mun kroppa. Mä päätän. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman kampanjan tarkoituksena on ehkäistä lapsia ja nuoria joutumasta sukupuolisen väkivallan kohteeksi. Folktingetin mielestä tällainen kampanja on erittäin tarpeen ja tervetullut. Folktinget on kuitenkin huolissaan siitä, että kampanja toteutetaan yksinomaan suomen kielellä.
23.04.2013 klo 10:58

Kuntien itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava

Folktinget on perehtynyt luonnokseen kuntarakennelaista ja toimittanut siitä lausuntonsa valtiovarainministeriöön. Folktinget toteaa lausunnossaan, että kuntien itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava kaikilta osin lain tulevan valmistelu- ja päätösprosessin aikana.
08.03.2013 klo 10:36

Kielikylpyopetukseen tarvitaan lisäpanostuksia

Enemmistö pääkaupunkiseudulla asuvista lasten vanhemmista olisi valmis laittamaan lapsensa kaksikieliseen kouluun, jossa opetus tapahtuisi suomeksi ja ruotsiksi, ja tämä tieto on synnyttänyt keskustelun siitä, tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja. Folktingetin työvaliokunnan mukaan on myönteinen asia, että niin monet suomenkieliset ymmärtävät maan molempien kansalliskielten osaamisen rikkauden.
30.11.2011 klo 14:22

Hallituksen on otettava selvä vastuu kaksikielisyydestä

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on ajankohtainen aihe. Folktingetin hallitus toteaa, että kuntalaisten kielelliset oikeudet on asetettava etusijalle, kun valtiovalta käy läpi kuntarakennetta. Siksi on erityisen tärkeää, että suunnitellussa rakenneuudistuksessa taataan kuntien tasavertainen kyky toimia molemmilla kansalliskielillä.
11.10.2011 klo 13:59

”Ruotsinkieliset kiintiöt” eivät ole etuoikeuksia

Suomenruotsalaiset kansankäräjät (Svenska Finlands folkting) hämmästelee opetusministeri Jukka Gustafssonin lausuntoa, jonka mukaan kaikilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä yliopistoon, yhdelläkään väestöryhmällä ei saisi olla etuoikeuksia ja ministeriön mahdollisuudesta puuttua yliopistojen tapaan valikoida opiskelijoita.
04.10.2011 klo 14:49

Ruotsinkielen asiantuntemusta ei saa pirstoa

Folktinget katsoo Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden lakiesityksen vaarantavan Kotuksen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) ruotsinkielisen toiminnan. Ministeriön esityksestä uudeksi laiksi tutkimuskeskukseksi on jätetty pois ruotsinkielinen yksikkö. Folktinget vastustaa esitystä ja kehottaa lausunnossaan ministeriötä turvaamaan ruotsinkielisen yksikön toiminnan laissa.
30.08.2011 klo 10:55