TOIMINTAMME

Folktinget valvoo ja edistää ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja etuja ja on Suomen ruotsinkielisten asukkaiden yhteistyöelin.  Toimintamme ylittää poliittiset rajat. Folktingetissä ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet, joilla on ruotsinkielistä toimintaa.

Tehtäviimme kuuluu tukea ja vahvistaa ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa. Se tarkoittaa myös työskentelyä elävän kaksikielisyyden ja suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen kieli-ilmapiirin puolesta.

Toimintaa säätelee laki Folktingetistä

 

Tue meitä  

Svenska Finlands folkting
Snellmaninkatu 13 A
00170 Helsinki

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250