Article

Folktinget on antanut lausunnon perusopetuksen B1-kielen tuntijaosta. B1-kielellä viitataan perusopetuksen keskipitkään oppimäärään.

Folktinget toteaa yleisesti, että B1-kielen opintojen tulee alkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään kuudennella vuosiluokalla. Folktinget katsoo, että esitys B1-kielen (ruotsi) opetuksen lisäämisestä vuosiluokille 7–9 suunnatulla yhdellä vuosiviikkotunnilla on oikean suuntainen toimenpide. Folktinget edellyttää kuitenkin, että tuntijakoa lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla yhden vuosiviikkotunnin sijaan vuosiluokilla 7–9, jotta vältetään kielenopetuksen keskeytymisen vaara.

Lue lisää

 

Article

Folktinget on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää ruotsinkielisen väestön kielellisiä oikeuksia Suomessa. Toimimme yli poliittisten rajojen.

Lue lisää

Article

Yksi Folktingetin tärkeistä tehtävistä on julkaista tiedotteita ja tilastotietoja ruotsinkielisestä Suomesta. Suosituin julkaisu on selkokielinen suomi-ruotsi-sanasto hoitotyöhön.

Tilaa tästä

Article

Folktinget: Lähde ehdokkaaksi ja käytä äänioikeuttasi hyvinvointialuevaaleissa

Lue lauselma 

Ajankohtaista

Folktingetin julkilausuma 2023 – terveiset Säätytalolle

Folktinget kokoontui istuntoon samaan aikaan, kun Helsingin Säätytalolla käydään hallitusneuvotteluja.

Folktinget kokoontuu istuntoon Seinäjoelle

Folktingetin istunto järjestetään 12.–13. toukokuuta 2023 Seinäjoella.

Maahanmuuttajalla tulee olla oikeus valita ruotsi kotoutumiskieleksi

Folktinget on antanut lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle koskien hallituksen esitystä kotoutumisen edistämiseksi.

Folktinget haluaa ruotsin kielen aseman vahvistuvan seuraavan hallituskauden aikana

Folktinget on asettanut 19 tavoitetta vuoden 2023 hallitusneuvotteluihin ruotsin kielen aseman vahvistamiseksi tulevalla hallituskaudella.

Kirjelmä kansliapäällikkö Juha Majaselle, Valtiovarainministeriö

Folktinget ottaa kantaa lakisääteisen (laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä 1331/2003) tehtävänsä mukaisesti kysymyksiin, joilla on merkitystä ruotsinkielisen väestön kielellisille oikeuksille.