Utbildnings
Utlåtanden

Utlåtande om yrkesutbildningen

Publicerad 21.12.2016 kl. 09:05

Utlåtande om grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016

Publicerad 09.09.2016 kl. 09:30

Sammanslagen skoladministration fullkomligt oacceptabel

Publicerad 17.05.2016 kl. 13:21

Utlåtande om CIMO

Publicerad 08.04.2016 kl. 13:09

 

 

 

 

UTBILDNING


Folktingets utbildningsutskott har till uppgift att bevaka utbildningssituationen i Svenskfinland och vid behov ta initiativ i olika utbildningsfrågor. Utskottet upprätthåller kontakter till statliga och kommunala myndigheter inom utbildningssektorn även som till olika utbildningsanstalter, allt från förskolor och daghem till yrkeshögskolor och universitet. Även bevakningen av undervisningen i svenska som det andra inhemska språket hör till utskottets uppgifter. Dagvård och utbildning på svenska på alla nivåer är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra vidare vårt svenska modersmål till följande generationer.

Aktuellt i utskottet

Aktuella frågor i utskottet är andra stadiets utbildning, lärarutbildning i Helsingfors, utbildningen av lärare inom språkbadet omfattande även barnträdgårdslärare och ämneslärare och uppföljning av sammanslagningen av Utbildningsstyrelsen och CIMO. Eventuella försök med slopandet av den obligatoriska skolsvenskan är aktuellt och utskottet arbetar för att försöken inte förverkligas eller att de blir så få och begränsade som möjligt. Beredning av ärenden för sessionen i april, såsom verksamhetsberättelse och svar på motioner i utbildningsfrågor, hör till de årligen återkommande ärendena.


Utbildningsutskottet

Ordförande

Medlemmar

Ständiga sakkunnig
Gun Oker-Blom (Utbildningsstyrelsen)
Minna Lindberg (Kommunförbundet)

Sekreterare
Camilla Grundström