Anmälan om service på svenska

Det ska vara en enkel och naturlig procedur för var och en att reagera på brister i myndigheternas service på svenska. Den här webblanketten är avsedd att fungera som ett hjälpmedel när du vill uppmärksamma Folktinget på myndigheternas språkservice.

7.Mina kontaktuppgifter
Ifall det finns skriftlig eller annan dokumentation gällande ärendet (t.ex. blankett, foto, broschyr eller korrespondens) så tar vi gärna emot materialet. Du kan ladda upp bilagor här. Du kan också skicka bilagor per e-post till sprakskydd(at)folktinget.fi eller per post (adressen ser du nedan)

Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver: