SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Folktinget har ett social- och hälopolitiskt utskott som bevakar att de språkliga rättigheterna beaktas i social- och hälsovården. Folktinget anlitas ofta som remissinstans av ministerier och riksdagens utskott när det gäller lagberedning och reformer inom social- och hälsovården.

Det social- och hälsopolitiska utskottet:

  • bereder utlåtanden, när de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården bör uppmärksammas i lagberedning och reformarbete
  • samarbetar med myndigheter och intresseorganisationer, när det gäller tillämpningen av de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården
  • bereder skrivelser och uppvaktningar med syfte att uppmärksamma myndigheter på aktuella ärenden som har betydelse för de språkliga rättigheterna
     

Social- och hälsopolitiska utskottet

Ordförande 

Medlemmar


Sekreterare 
Erik Munsterhjelm