FÖRVALTNING


Folktinget har ett förvaltningsutskott, som bevakar svenska intressen inom den statliga och kommunala förvaltningen. Folktinget anlitas ofta som remissinstans av ministerier och riksdagens utskott.

Förvaltningsutskottet bereder:

  • utlåtanden, när det är viktigt att statsmakten beaktar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i förvaltningsreformer och i ny lagstiftning
  • skrivelser, för att uppmärksamma ministrar och ledande tjänstemän på ärenden av betydelse för de språkliga rättigheterna
  • uppvaktningar, när Folktinget vill diskutera centrala frågor i direktkontakt med beredning och beslutsfattare.

 

Förvaltningsutskottet

Ordförande
Mats Brandt, SFP
 

Medlemmar
Mia Wikström, SFP            
Stina Michelson, SFP
Hans Snellman, SFP
Mikael Gerkman, SDP            
Hanna Karlsson, SDP
Christina von Hertzen, Åland            
Fredrik Rönnlund, VF            
Ted Apter, Saml            
Jonas Heikkilä, Gröna            

Ständig sakkunnig
Sandra Bergqvist, Finlands kommunförbund    
Ida Sulin, Finlands kommunförbund
Siv Sandberg, Åbo Akademi

Sekreterare
Erik Munsterhjelm