Utlåtanden

 

Utlåtande om tingsrättsreformen

Publicerad 19.12.2016 kl. 13:15

Utlåtande om ordnande av räddningsväsendet

Publicerad 11.11.2016 kl. 13:01

Utlåtande om social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Publicerad 09.11.2016 kl. 13:03

Utlåtande om reformen av tingsrättsnätverket

Publicerad 31.10.2016 kl. 12:55

Professor i förvaltningsrätt varnar för grundlagsproblematik

Publicerad 08.07.2016 kl. 12:22

 

 

 

FÖRVALTNING


Folktinget har ett förvaltningsutskott, som bevakar svenska intressen inom den statliga och kommunala förvaltningen. Folktinget anlitas ofta som remissinstans av ministerier och riksdagens utskott.

Förvaltningsutskottet bereder:

  • utlåtanden, när det är viktigt att statsmakten beaktar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i förvaltningsreformer och i ny lagstiftning
  • skrivelser, för att uppmärksamma ministrar och ledande tjänstemän på ärenden av betydelse för de språkliga rättigheterna
  • uppvaktningar, när Folktinget vill diskutera centrala frågor i direktkontakt med beredning och beslutsfattare.

 

Förvaltningsutskottet

Ordförande

Medlemmar

Ständig sakkunnig
Ida Sulin (Finlands kommunförbund)
Siv Sandberg (Åbo Akademi)
Sekreterare
Erik Munsterhjelm