Utlåtande: europeiska stadgan om minoritetsspråk

Publicerad 04.09.2017 kl. 11:28

Utlåtande om främjande av integration

Publicerad 16.06.2017 kl. 11:52

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Publicerad 13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Publicerad 13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Publicerad 21.04.2017 kl. 11:53