Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Välkommen till Folktinget

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets
ställning i Finland. Det betyder samtidigt att vi verkar för en
levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Läs mer

 

Sisältö

 

 

 

 

Fråga är ett projekt som ordnas i samband med Finlands 100-årsjubileum. Syftet är att väcka en tvåspråkig diskussion om det hundraåriga Finlands framtid. Kampanjen pågår i fem veckor och ett nytt ämne behandlas varje vecka. Ämnena är framtid, påverkan, entreprenörskap, globalisering och framgång.

Varje vecka avslutas med en Facebook Live-diskussion. Peter ”Petski” Westerholm, känd från Yles program Kioski, leder diskussionen. Olika gäster medverkar.

Den första livediskussionen sänds söndag 3.9.2017 kl. 19.00. Under livesändningen kan tittarna ställa frågor i realtid. Kända personer och experter inom olika områden deltar i diskussionen. Din klass kan delta genom att diskutera ämnena i grupper
och samla in ämnesspecifika frågor. Skicka frågorna till info@other.fi
Experterna svarar på frågorna under livesändningen.

SU 3.9 SU 10.9. SU 17.9. SU 24.9. SU 1.10.
 

Sisältö
Beställ en översättning.
 

Utlåtande om yrkesutbildningen

Publicerad 21.12.2016 kl. 09:05

Utlåtande om tingsrättsreformen

Publicerad 19.12.2016 kl. 13:15

Ett stort bakslag för det svenska i Finland

Publicerad 13.12.2016 kl. 15:45

Språkskydd

Du kan kontakta oss i frågor som gäller språkliga rättigheter och myndigheternas skyldigheter att uppfylla dem 

Internationellt

Folktinget främjar språkliga rättigheter också internationellt, bl.a. inom Europeiska Unionen.

Vår tid, vårt land

Våga