Svenskan i Finland

Enligt republiken Finlands grundlag är finska och svenska Finlands nationalspråk, och det svenska språket har därmed en stark konstitutionell ställning.

Under rubrikerna till vänster hittar du bl.a. information om hur det kommer sig att Finland är ett tvåspråkigt land, vilka språkliga rättigheter man har som svenskspråkig, hur utbildningssystemet är uppbyggt och hur medielandskapet ser ut på svenska.

Folktinget har också gett ut broschyren Svenskt i Finland, i den finns information om det svenska i Finland samlad.