Ja, jag vill göra en offertförfrågan

Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Svenska översättningsbyrån

Behöver du en översättning från finska till svenska? Då kan du vända dig till Svenska översättningsbyrån Ab som finns på Folktinget. Vi har också översättare som kan översätta från svenska till finska.


Svenska översättningsbyrån har duktiga översättare som kan ta itu med alla slags uppdrag:

  • Juridik och politik
  • Konst och kultur
  • Teknik och medicin
  • Webb och press
  • Auktoriserade översättningar
  • Språkgranskning

Byrån har lång erfarenhet av krävande myndighetstexter och är känd för hög kvalitet. Av oss får du snabb och smidig service och garanterad leverans inom överenskommen tid.

Begär en offert genom att e-posta vår övertranslator Nina Ekholm på oversattningar@folktinget.fi.

Läs mer på översättningsbyråns egen webbplats www.oversattningsbyran.fi.

Att tänka på när du beställer en översättning:

  • Det är viktigt att översättaren vet vad texten har för målgrupp.
  • Kom ihåg att ge tillräckligt med tid för översättningen.
  • Skicka texten i ett format som går att bearbeta, till exempel Word.
  • Skicka med eventuellt bakgrundsmaterial som kan ge översättaren termhjälp.