Folktingets kansli

Folktingets kansli finns på Snellmansgatan 13 A i Helsingfors. Kansliet är öppet vardagar kl. 9-16. 

Info

Folktingssekreterare
040-836 7686

markus.osterlund@folktinget.fi

Markus är chef för Folktingets kansli.

 

Bitr. folktingssekreterare
Info

040 777 0529

camilla.grundstrom@folktinget.fi

Camilla är biträdande folktingssekreterare och ansvarar för utbildningsfrågor. Hon är sekreterare för utbildningsutskottet.

Sakkunning
Info

tfn 0505229763
kristina.beijar@folktinget.fi

Kristina sköter ärenden som gäller förvaltning. Hon är också sekreterare för förvaltningsutskottet.
 

 

 

Språkskyddssekreterare
Info

040-833 0904

stephanie.lindberg@folktinget.fi

Stephanie ger dig råd om språkliga rättigheter.

Internationell koordinator
Info

Studieledig

Informatör
Info

040 145 2288

stina.heikkila@folktinget.fi

Stina sköter den interna och externa kommunikationen. Hon är också sekreterare i ungdomsutskottet.

Sakkunnig
Info

040-830 5231
erik.munsterhjelm@folktinget.fi

Erik sköter ärenden som gäller social- och hälsovård. Han är också sekreterare för social- och hälsopolitiska utskottet.

Projektkoordinator
Info

040-7771392

maria.larma@folktinget.fi

Maria koordinerar bl.a. Svenska veckan och Folktingets program på Suomiareena.

Maria vikarierar Alexandra Furuhjelm-Andberg som är moderskapsledig.

Kanslist
Info

09-6844 2552

christina.kroll@folktinget.fi

Christina sköter bl.a. broschyrbeställningar och adressregister.

Övertranslator
Info

09-6844 288 (växel)

 

Nina ansvarar för verksamheten vid Svenska översättningsbyrån.