Välj mellan våra broschyrer

 

På Folktinget arbetar vi med att sprida kunskap om finlandssvenskarna och finlandssvenskheten. Det arbetet gör vi både i Finland och utomlands.

En viktig uppgift är att regelbundet ge ut informationsbroschyrer och statistiska uppgifter om Svenskfinland.

Vi är glada över att flera av broschyrerna har blivit populära. De mest efterfrågade har vi tryckt i flera upplagor.

Du kan läsa broschyrerna digitalt här på sidan, klicka då bara på en av bilderna. Det går också utmärkt att beställa broschyrerna. Du får dem kostnadsfritt från Folktingets kansli.

Fyll i beställningsformuläret eller kontakta oss på folktinget(at)folktinget.fi

Vad vi erbjuder

Text

Inför riksdagsperioden 2015-2019 lyfter Folktinget fram tio teser att beaktas i nästa regeringsprogram.

Text

Hur ser framtiden ut, blir vi fler eller färre? Lever vi finlandssvenskar verkligen längre än våra finska bröder och systrar? Vad är den genomsnittliga åldern för de finlandssvenska förstföderskorna? I den här rapporten, sammanställd av FD Fjalar Finnäs, får du svaren.

 

 
Text
Information och praktiska råd till den som överväger att låta sitt barn växa upp med två språk. (Utgiven 2013)

 

 

 

 

Text
Det är viktigt för alla att få vård på sitt språk. När man är sjuk är man svag och utsatt och då är det särskilt viktigt. Ibland är det helt avgörande att få kommunicera på sitt eget språk. Broschyren Jag är här för dig är ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan svenskspråkiga patienter och finskspråkig vårdpersonal. (Utgiven 2009)

 

 
Text
Broschyren Svenskt i Finland är skriven för dig som vill veta mera om de finländare vars språk är svenska. Avsikten är att ge en inblick i samhällsliv, språk, kultur och historia.

 

Text
Perustietoa suomenruotsalaisista ja suomenruotsalaisuudesta: missä me asumme, paljonko meitä on ja pärjääkö Suomessa ruotsilla?

 

Text
Broschyren Swedish in Finland är skriven för dig som vill berätta om tvåspråkigheten i Finland för dina vänner utomlands. Broschyren ger en inblick i samhällsliv, språk, kultur och historia.

 

 
Text

President Martti Ahtisaari har fungerat som ordförande i styrgruppen för Handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk. I styrgruppens slutrapport presenteras konkreta förslag och rekommendationer i syfte att stärka Finlands två nationalspråk.

Text

President Martti Ahtisaari har fungerat som ordförande i styrgruppen för Handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk. I styrgruppens slutrapport presenteras konkreta förslag och rekommendationer i syfte att stärka Finlands två nationalspråk.

Text

En broschyr för dig som vill använda svenska i dina kontakter med myndigheterna. Broschyren handlar om din rätt till svensa hos statliga myndigheter och tvåspråkiga kommunala myndigheter.

Text
En informationsbroschyr om Folktinget och Folktingets verksamhet.

 

Text
Hur ser framtiden ut, blir vi fler eller färre? Lever vi finlandssvenskar verkligen längre än våra finska bröder och systrar? Vad är den genomsnittliga åldern för de finlandssvenska förstföderskorna? I den här rapporten, sammanställd av FD Fjalar Finnäs, får du svaren.

 

 

 

 

Text

Den tryckta publikationen är tyvärr slut. Finlands språkhistoria har innehållit en hel del dramatik. För hundra år sedan övergav nästan 100 000 svenskspråkiga sitt modersmål för att stöda den unga finska nationen. Hur ser de finskspråkiga på den händelsen i dag? Hur ser finlandssvenskarna på sig själva? Folktinget har tagit fasta på den senare frågan och gjort en omfattande undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Opinionsundersökningen Identitet och framtid har kommenterats av professor Gustav Björkstrand. (Utgiven 2006)

 

 
Text

Kimpassa är en tidning som vi producerat för att konkret berätta om Finlands tvåspråkighet i vardagen. I tidningen kommer människor till tals kring språk och tvåspråkighet ur ett vardagligt perspektiv, i familjen, i jobbet eller på fritiden. Folktinget strävar efter att öka samhörighetskänslan mellan språkgrupperna med Kimpassa. Tidningen är skriven på finska.

 

 
Text

Hur ska kommunerna använda servicesedlar så att de främjar medborgarnas jämlikhet och frihet att välja serviceproducent? I samarbete med SITRA har Folktinget gett ut en elektronisk handbok om att införa och prissätta servicesedlar.

 

Text
Servicesedlarna blir allt vanligare i våra kommuner. Vad avses med en servicesedel? I samarbete med SITRA har vi gett ut en broschyr som ger svar på frågor om servicesedlarna.

 

 

 
Text

Folktinget vill fästa kommunala beslutsfattares och tjänsteinnehavares uppmärksamhet på språjkets betydels vid upphandling av tjänster. Det är viktigt att fastslå de språkliga nivåkriterierna på förhand, redan när upphandlingen planeras.Som hjälp på vägen har Folktinget gett ut informationsbroschyren Röd tråd för upphandlingen av tjänster på svenska. (Utgiven 2009)

 

Text

Att förstå medicinska termer eller kroppsdelar på ett annat språk kan vara nog så svårt fast man är frisk. Då man är svag och sjuk är det sjufalt värre. Att få vård på svenska är inte självklart även om det finns lagar och förordningar som säger att så ska det vara. Rapporten innehåller bland annat praktiska råd om hur man på ett enkelt sätt kan visa en välvillig inställning till patientens modersmål och förbättra den svenska servicen. Dessa råd finns att beställa som ett skilt häfte. Den tryckta versionen är slut för tillfället. (Utgiven 2006)