Utlåtanden

Kommentarer till mellanrapporten om Framtidens kommun

Publicerad 23.03.2017 kl. 13:10

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).
Publicerad 17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.
Publicerad 01.02.2017 kl. 13:32

Utlåtande om yrkesutbildningen

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband med den.
Publicerad 21.12.2016 kl. 09:05

Utlåtande om tingsrättsreformen

Folktinget har gett ett utlåtande till Justitieministeriet om utkastet till lagförslag som gäller utveckling av tingsrättsnätverket.
Publicerad 19.12.2016 kl. 13:15

Utlåtande om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen

Folktingets har gett ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen
Publicerad 24.11.2016 kl. 15:40

Utlåtande om ordnande av räddningsväsendet

Folktinget har gett ett utlåtande till Inrikesministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till om ordnande av räddningsväsendet.
Publicerad 11.11.2016 kl. 13:01

Utlåtande om social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Folktinget har gett ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till en regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen.
Publicerad 09.11.2016 kl. 13:03

Utlåtande om förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

Folktinget har gett ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster.
Publicerad 09.11.2016 kl. 12:58