Artikel

Kommentarer till mellanrapporten om Framtidens kommun

Publicerad 23.03.2017 kl. 13:10

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).Läs mera »
Publicerad 17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.Läs mera »
Publicerad 01.02.2017 kl. 13:32

Festtal vid Svenska dagens huvudfest 2016

Partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Vasa 6.11.2016.Läs mera »
Publicerad 07.11.2016 kl. 14:39

Folktingsordförande Thomas Blomqvists tal vid Svenska dagens huvudfest i Kotka

Folktingsordförande Thomas Blomqvist höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Maritimcentret Vellamo i Kotka 6.11.2015.Läs mera »
Publicerad 10.11.2015 kl. 09:39

Folktingsordförande Christina Gestrins öppningstal vid sessionen i Borgå

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019.Läs mera »
Publicerad 08.05.2015 kl. 15:25

Folktingsordförande Christina Gestrins tal på Svenska dagens huvudfest

Folktingsordförande Christina Gestrins välkomsttal på Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg. Läs mera »
Publicerad 06.11.2014 kl. 19:18

Försvarsminister Carl Haglunds festtal på Svenska dagen 2014

Försvarsminister Carl Haglund höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Bollhallen i Ekenäs, Raseborg 6.11.20014. Läs mera »
Publicerad 06.11.2014 kl. 19:30

Ordförande Gestrin öppningstal vid Folktingets session

Folktingets ordförande Christina Gestrins öppningstal vid Folktingets session i Helsingfors 5.4.2014. Läs mera »
Publicerad 05.04.2014 kl. 10:18