Artikel

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Resolution antagen vid Folktingets sessionLäs mera »
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Folktinget har valt ny styrelse i samband med Folktingets session i Hangö 12-13.5Läs mera »
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.Läs mera »
Publicerad 21.04.2017 kl. 11:53

Utlåtande till Rundradions förvaltningsråd

Folktingets ställningstagande om de regionala nyheternas webbtjänster och personifieringLäs mera »
Publicerad 15.04.2017 kl. 10:40

Kommentarer till mellanrapporten om Framtidens kommun

Publicerad 23.03.2017 kl. 13:10

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).Läs mera »
Publicerad 17.02.2017 kl. 15:58

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.Läs mera »
Publicerad 01.02.2017 kl. 13:32

Festtal vid Svenska dagens huvudfest 2016

Partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Vasa 6.11.2016.Läs mera »
Publicerad 07.11.2016 kl. 14:39

Folktingsordförande Thomas Blomqvists tal vid Svenska dagens huvudfest i Kotka

Folktingsordförande Thomas Blomqvist höll festtalet vid Svenska dagens huvudfest i Maritimcentret Vellamo i Kotka 6.11.2015.Läs mera »
Publicerad 10.11.2015 kl. 09:39