Artikel

Utlåtande: europeiska stadgan om minoritetsspråk

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till Finlands femte periodiska rapport om genomförandet av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.Läs mera »
Publicerad 04.09.2017 kl. 11:28

Utlåtande om främjande av integration

Folktinget har på begäran gett ett utlåtande om förslag till lagen om främjande av integrationLäs mera »
Publicerad 16.06.2017 kl. 11:52

FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna 

Resolution antagen vid Folktingets sessionLäs mera »
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:20

Folktingets nya styrelse

Folktinget har valt ny styrelse i samband med Folktingets session i Hangö 12-13.5Läs mera »
Publicerad 13.05.2017 kl. 15:18

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts. Av de 75 ledamöterna är 47 nya ledamöter, 40 kvinnor och 35 män. Inför den kommande fyraårsperioden är mandatfördelningen enligt följande: Svenska folkpartiet i Finland 40 (-3 jfr år 2012), Finlands socialdemokratiska parti 11 (+1), Vänsterförbundet 6 (+3), Gröna förbundet 4 (0), Samlingspartiet 4 (-2), Kristdemokraterna i Finland 2 (0), Centern i Finland 1 (-1). Landskapet Åland har sju platser.Läs mera »
Publicerad 21.04.2017 kl. 11:53

Vi behöver språklig mångfald i Europa

Språk är en viktig prioritet för EU och den språkliga mångfalden i Europa är en realitet. Förutom de 24 officiella språken inom EU, talas 60-80 regionala och minoritetsspråk av närmare 50 miljoner EU-medborgare. Det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), där Folktinget är medlem, har inför EU-valet gett ut en pamflett om vikten av att stöda Europas alla språk och att främja språklig mångfald i Europa.Läs mera »
Publicerad 21.05.2014 kl. 13:49

Tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i Finland

Folktinget har gett ett utlåtande till utrikesministeriet inför Finlands femte periodiska rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan för landsdels- eller minoritetsspråkLäs mera »
Publicerad 10.04.2013 kl. 09:43

Europarådets kritik måste leda till konkreta åtgärder

Europarådets expertkommitté publicerade igår, den 14 mars, sin fjärde rapport om Finland gällande tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Expertkommitténs rapport utmynnar i rekommendationer som ges av Europarådets ministerkommitté. Finland har ratificerat stadgan och därmed förbundit sig till specifika stadganden inom olika samhällssektorer för svenskans och de tre samiska språkens del. Rapporteringen om tillämpningen av stadgan sker vart tredje år. Läs mera »
Publicerad 15.03.2012 kl. 16:36