Folktingets styrelse 2017-2019

Folktingets styrelse ansvarar för verksamheten mellan sessionerna. Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år.

Ordförande

Thomas Blomqvist, sfp

I vice ordförande

Jacob Storbjörk, sdp

II vice ordförande

Jonny Andersen, Åland

 

Styrelsemedlemmar

Thorolf Sjölund, saml 

Joonas Leppänen, vf 

May-Gret Axell, kd

Lena Sjöberg, grön 

Karl-Mikael Grimm, c 

Nina Lindroos-Holmström, sdp 

Carita Henriksson, sdp 

Jaan Siitonen, sfp

Christel Liljeström, sfp

Jan-Erik Eklöf, sfp 

Kjell Wennström, sfp

Patrick Ragnäs, sfp

Ulla Salmenheimo-West, sfp

Tanja Nyman, sfp

Camilla Wikman, sfp