Sessionen

Ledamöterna samlas till session en gång om året då man drar upp riktlinjerna för Folktingets verksamhet.

Se bilder från sessionen här.

 
Folktingets nya styrelse:
Ordförande
Thomas Blomqvist, sfp (omval)                         
Ersättare: Anders Adlercreutz
 
Vice ordförande
Jacob Storbjörk, sdp (ny), ersättare: Nils-Johan Englund
Jonny Andersen, Åland (ny), ersättare: Ingrid Johansson
 
Styrelsemedlemmar
Thorolf Sjölund, saml (ny), ersättare Ted Apter
Joonas Leppänen, vf (ny), ersättare Birgitta Gran
May-Gret Axell, kd, ersättare Hanna-Kaisa Simojoki
Lena Sjöberg, grön (ny), ersättare Tuula Närvä
Karl-Mikael Grimm, c (ny), ersättare Hanna Karlsson
Nina Lindroos-Holmström, sdp (ny), ersättare Veronica Kalhori
Carita Henriksson, sdp (ny), ersättare Viktor Kock
Jaan Siitonen, sfp, (ny), ersättare Åsa Myrberg
Christel Liljeström, sfp (ny) , ersättare Thomas Rosenberg
Jan-Erik Eklöf, sfp , ersättare Mikael Nylund
Kjell Wennström, sfp, ersättare Inger Wretdal
Patrick Ragnäs, sfp, ersättare Stefan Mannsén
Ulla Salmenheimo-West, sfp (ny), ersättare Mathias Skytte
Tanja Nyman, sfp (ny), ersättare Birgitta Olsson
Camilla Wikman, sfp (ny), ersättare Brita Brännbacka-Brunell
 
 
 
 
#sessionen2017
 

Sessionshandlingarna år 2017 finns nedladdningsbara här (sammanlagt fyra handlingar):

   

   

 

Folktingets ändrade stadga från år 2016:

 

Resolutionen från sessionen 2016 hittar du HÄR